Nyilatkozat cégpolitikáról

A CORDEN INTERNATIONAL /MAGYARORSZÁG/ Kft. törekvése korszerű, magas színvonalú és minőségű in vitro orvosi laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatás nyújtása, gazdaságosan és hatékonyan működtetett laboratóriumok hálózatával – biztonságos, emberbarát környezetben, a munkatársai megbecsülése, és a cég jó hírének megtartása mellett. A Társaság hosszú távú, sikeres együttműködésre törekszik megrendelőivel, beszállítóival, meglévő és leendő partnereivel. Megbízhatóságával, kiszámíthatóságával, rugalmasságával kíván hírnevet és megbecsülést szerezni, valamint megtartani régi és megnyerni új megrendelőinek bizalmát.

A cégvezetés tudatosítja, hogy a minőségi munkavégzés valamennyi dolgozó feladata és felelőssége, melyet egyénileg és együttesen garantálnak. Elvárja szakembereitől a szakmai fejlődést, a fogékonyságot az új diagnosztikai eljárások iránt, gondoskodik a munkatársak szaktudásának fejlesztéséről, belső szakmai továbbképzésük támogatásáról, és törekszik a szervezeti egységek közötti szakmai és információs kapcsolatok javítására.

Cégünk a megrendelői igények maximális kielégítése mellett a gazdaságos, környezetkímélő működtetést tűzte ki céljául. Tevékenysége során a környezeti szempontokat figyelembe véve a legkisebb környezeti terhelésre törekszik. A rendszeresen felmért, a laboratórium működtetésével járó káros környezeti hatások csökkentése ugyancsak elsődleges.

Cégünk információ biztonsági stratégiáját meghatározza, hogy tevékenységünkből adódóan nagy mennyiségű ügyfél adatot kezelünk, melyek komoly üzleti értékkel bírnak, személyes adatokat tartalmaznak, sértetlenségük és bizalmasságuk befolyásolják ügyfeleinknek saját vevőik felé történő teljesítését, megbízhatóságát. Ennek megfelelően tevékenységünk biztonsága igen erős vevői elvárás. Elsődleges szempontunk ügyfeleink adatainak védelme a bizalmasság és a sértetlenség
szempontjából. Minden munkatársunkban tudatosítjuk az információ biztonság fontosságát, a lehetséges kockázatokat és a védelmi intézkedéseket.

A Corden International (Magyarország) Kft. munkatársai hivatásukat küldetésnek tekintik, és arra törekszenek, hogy ezt a megbízók érezzék és tapasztalják is. Természetesnek érzik, hogy kötelességük a jó minőség biztosítására, védelmére és fejlesztésre való törekvés. A fenti célok folyamatos teljesítésére Társaságunk ISO 9001, ISO 14001 és ISO/IEC 27001 szabványoknak megfelelő integrált irányítási rendszert vezet be, tart fenn, és működését folyamatosan továbbfejleszti.